Contact

Për informata mund të kontaktoni në telefonat tonë kujdestar, ku stafi ynë do t'ju sigurojë informacionet e dëshirueshme si dhe rezervimet në bazë të kërkesës tuaj.

Tel: 00381 (0) 38 551 850

Fax: 00381 (0) 38 551 860

Mob: 00377 (0) 44 551 850

Email: info@viptravel-ks.com

Oportunities