Çka mund të nxjerrni nga Teknolla për fillim

Bizneset mund të

  • Dërgojnë SMS në sasi të madhe drejt shfrytëzuesëve të të gjithë operatorëve në Kosovë dhe në tërë botën
  • Përdorin kodet e shkurta për t'i përfshier shfrytëzyesit e telefonisë mobile në Kosovë, Evropë, dhe Amerikë që të marrin pjesë në votime, lojëra shpërblyese, mbledhje të fondeve, dhe mundësi tjera përmes SMS-it.
  • Përdorin praktika kreative të reklamimit direkt në telefonat mobil të individëve 
  • Njoftojnë automatikisht klientat direkt në telefonat e tyre mobil për raste dhe kushte të ndryshme

Së shpejti individët do të

  • Dërgojnë SMS falas
  • Marrin informata nga ngjarjet dhe lajmet më të fundit rinore, sportive, politike, zbavtiëse etj
  • Përfitojnë prej njoftimeve nga bizneset për produkte dhe shërbime interesante