Komunikollaâ„¢

Platforma për dërgimin e SMS-ave në sasi të madhe

Produkti më i ri nga Teknolla ju afron më afër klientave tuaj egzistues dhe ata potencial. Tani mund ti kontaktoni të gjithë klientat, stafin, dhe çdonjëri anembanë Kosovës nëpërmjet teknologjisë së SMS-it duke përdorur produktin më të ri nga Teknolla me çmimet më atraktive në treg.

Disa prej benefiteve që do ti përfitoni nga përdorimi i Komunikolla™:      

  • Dërgim i SMS-ave tek të gjithë përdoruesit e telefonisë mobile në Kosovë.
  • Qasje në platformë për dërgesa të SMS-ave 24/7 (24 orë në ditë, 7 ditë në javë) me username dhe password të lëshuar nga Teknolla;
  • Thjeshtësi dhe lehtësi në përdorim; 
  • Kapacitet të madh e të sigurtë;
  • Opcioni për paraqitjen e emrit të biznesit apo organizatës tuaj si dërgues i SMS-ave në vend të ndonjë numri telefonik;
  • Raporte të detalizuara online;
  • Dërgim automatik sipas orarit të caktuar varësisht nga nevoja;
  • Mundësia e krijimit dhe menaxhimit të grupeve të ndryshme të kontaktit;
  • Ndihmë teknike 24/7 të pakrahasueshme në vend;

Çmimet për dërgimin e SMS-ave janë shumë atraktive dhe vlejnë për të gjithë operatorët në Kosovë. Sa më shumë SMS-a dërgoni çmimet bëhen shumë më atraktive. Për ti mësuar çmimet kontaktoni sales@teknolla.com apo 044/049 159 048.