Çka ofrojmë për industri dhe sektore të ndryshme ekonomike?

Teknolla LLC ka dizajnuar produkte të ndryshme për t'iu përshtatur nevojave dhe industrive të ndryshme. Zgjedhjet e ofruara përfshinë teknologjitë e avancuara të telekomunikacionit duke përfshier SMS-in, MMS-in, thirrjet, dhe shërbimet tjera me vlerë të shtuar të kombinuara në atë mënyrë që t'i ndihmojë një komunikim më të avancuar, direkt, dhe kreativ me klienta të ndryshëm. Thjeshtësia e përdorimit dhe efikasiteti që nxjerret nga këto produkte, janë zgjedhja më e mirë për telekomunikim bashkëkohorë për biznese dhe organizata të ndryshme që veprojnë në njërën prej industrive dhe sektoreve të ndryshme ekonomike të listuara mëposhtë:

-Telekomunikacion  

-Kompani të sigurimeve

-Aviacion

-Banka dhe financa  

-Arsimim dhe edukim 

-Turizëm dhe hotelieri

-Qeveri

-Media

-Lojëra të shpërblyese dhe të fatit

-Agjencione të marketingut