Ndihmë teknike në vend

Mbushni hapësirat e mëposhtme me informatat përkatëse

Apo kontaktoni direkt ne kontakt informatat e mëposthme

F: +381 38 726 088

E: support@teknolla.com

Ndihma teknike 24/7 (24 orë në ditë, 7 ditë në javë) në vend, është një nga tiparet shumë të rëndësishme të procesit të avancimit si të platformave teknologjike e po ashtu edhe të përdoruesve të produkteve që Teknolla ofron.

Përpos që mund të kontaktoni stafin tonë teknik për nevojat e juaja teknike, ju mund ti përdorni këto kontakte edhe për opyetje shtesë që keni lidhje me përdorimin e të gjitha produkteve dhe shërbimeve nga Teknolla.